Formularz


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Organizator konkursu zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników konkursu są niezbędne organizatorowi konkursu jedynie w celu jego przeprowadzenia, szczegóły w Regulaminie.

Regulamin

Pobierz regulamin konkursu.

Czas trwania konkursu od 01.02.2022 r. – 31.03.2022 r. Organizatorem konkursu jest VRBROS sp. z o.o.